ABS sistemų diagnostika ir taisymas

 

  Mūsų dirbtuvėse atliekami ABS sistemos remonto darbai:a1


  » Elektroninė diagnostika su diagnostiniu skeneriu
  » Ratų daviklių patikrinimas ir keitimas
  » Moduliatoriaus keitimas
  » Instaliacijos remontas
  » Valdymo blokų taisymas

 

 

Elektroninės automobilių stabdžių sistemos a2

Visų elektroninių stabdžių sistemų pagrindas yra ABS (Anti-lock brake system) sistema.

 

ASR (Acceleration Slip Regulation) - antipraslydimo sistema

 

TCS sistema (Traction Control System) - traukos kontrolės sistema

 

ESP sistema (Electronic Stability Program) - važiavimo stabilumo kontrolės sistema

 

ABS sistema

ABS

  Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) buvo sukurta 1978 metais, tačiau praktiškai pradėta naudoti lengvuosiuose automobiliuose tik maždaug po 10 metų. Ši sistema padeda optimaliai sustabdyti automobilį ant bet kokios kelio dangos. Priklausomai nuo kelio dangos savybių ir padangų susidėvėjimo kiekvieno rato sukibimas su kelio danga skirtingas. Stabdant be ABS sistemos atsiranda skersinės jėgos, "traukiančios" automobilį į šoną. Todėl ir reikia keikvienam ratui stabdymo momentą valdyti atskirai, norint užtikrinti saugų sustojimą. Taip pat automobilį su ABS sistema stabdant galima valdyti, nes ši sistema neleidžia užblokuoti ratų.

 

  Stabdant automobilį slidžiame kelyje, gali būti užblokuoti visi ar kai kurie transporto priemonės ratai. ABS neleidžia tam įvykti. Ji pasižymi šiais privalumais:

 

  » Transporto priemonė išlieka valdoma, nors stabdymo ir šoninės jėgos padidėja

  » Gaunamas pats trumpiausias stabdymo kelias (geras valdomumas ir stabilumas leidžia sutrumpinti stabdymo kelią)

  » Sumažinamas padangų susidėvėjimas

ABS sistema susideda iš šių dalių:

1- ratų jutikliai, 2 - stabdžių cilindrai, 3 - hidraulinis moduliatorius, 4 - elektromagnetiniai vožtuvai, 5 - siurblys, 6 - pagrindinis stabdžių cilindras, 7 - valdymo blokas, H - galinių ratų grandinė, V - priekinių ratų grandinė.

 

 

a3

Tipinė ABS sistemos schema

 

  Ratų sukimosi dažnis dažniausiai matuojamas induktyviniais jutikliais. Jutiklių signalas perduodamas į valdymo bloką kintamos įtampos forma, kurios signalas tiesiogiai proporcingas ratų sukimosi dažniui. Kai transporto priemonė stabdoma atsargiai, ratų slydimas yra labai nežymus - ratai neblokuojami. Esant dideliam slydimui reikia ABS, kad būtų išvengta ratų blokavimo. Iškilus rato blokavimo pavojui atitinkamas moduliatoriaus elektromagnetas mažina stabdymo slėgį, tokiu būdu valdydamas rato stabdymo momentą taip, kad jo slydimas būtų ne didesnis kaip 5 %. Slydimui didėjant (blogėja sukibimo sąlygos) slėgis stabdžių sistemoje mažinamas. Ratui greitėjant, jo slydimas mažėja ir slėgis stabdžių sistemoje vėl didinamas. Valdymo blokas apskaičiuoja iš gautų atskirų ratų jutiklių signalų ratų sukimosi greičių dydžius ir slydimą, kad galėtų tinkamai reguliuoti kiekvieno rato stabdymo momento dydį. Esant gedimams ABS sistemoje, ji atjungiama. Apie tai praneša signalinė lemputė prietaisų skydelyje. Gedimo klaida išsaugoma ir gali būti nuskaityta diagnostiniu skeneriu.

 

a4

Indukcinis daviklis                                        Hidraulinis moduliatorius

 

TCS / ASR sistema

a6

 

  Automobilio traukos ASR / TCS sitemos pagerina automobilio stabilumą jam greitėjant ant bet kokio paviršiaus. Ši sistema buvo sukurta 1985 metais. Ši sistema neleidžia prasisukti vienam arba keliems varantiesiems ratams, kai jiem perduodamas didesnis sukimo momentas, automobiliui važiuojant keliu, esant mažam arba besikeičiančiam sukibimo koeficientui. TCS padidina traukos jėgą pradedant važiuoti arba įsibėgėjant, kai sukibimo koeficientas mažas arba ratai rieda skirtingais kelio paviršiais. TCS sistema gali veikti keletu būdų: mažinant variklio sūkius elektroninio droselio pagalba, pristabdant varančiuosius ratus moduliatoriaus pagalba, arba naudojant abu būdus iš karto.

 

ESP sistema

  Automobilio važiavimo dinamikos valdymo sistema ESP padeda neprarasti važiavimo trajektorijos stabilumo posūkyje. Ši sistema buvo sukurta 1995 metais.
  Skirtingai nei ABS ar TCS sistemos, kurios veikia automobiliui stabdant arba greitėjant, ESP veikia nuolatos. ESP sistema specialių daviklių pagalba stebi vairo pasukimo kampą bei skersinį automobilio greitį ir pagreitį. Jeigu automobilio važiavimo trajektorija neatitinka posūkio kreivės, tai ESP sistema pristabdo vieną arba kelis automobilio ratus ir tokiu būdu ištaiso jo važiavimo posūkyje trajektoriją. Taip pat ši sistema gali ne tik pristabdyti vieną ar kelis ratus, o ir keisti jų sukimo momentą, koreguoti variklio sūkius ir kt.

 

ESP

 

 
© 2013 LBM webpage | Joomla 2.5 Templates by vonfio.de