addStyleSheet('plugins/autodalys/webstore.css'); $document->addScript('plugins/autodalys/webstore.js'); } $curdir = dirname(__FILE__); require_once($curdir.'/captcha/animatedcaptcha.class.php'); //*********************** INIT ***************************** $badlogin = 0; $capimg = new animated_captcha(); $capimg->session_name='captcha_id'; $capimg->magic_words('UAB Libema'); function myquery($_query){ $_ret = mysql_query($_query) or die('Error : ' . mysql_error() ."\n". $_query); return $_ret; } function new_webstore_filter(){ $array = array('pageno'=>1, 'nr'=>'', 'global'=>'', 'manufact'=>'', 'group'=>'', 'subgrp'=>''); return $array; } function new_webstore_item(){ return array('itemid'=>0, 'amount'=>1); } function new_webstore_user(){ return array('name'=>'','fname'=>'','lname'=>'','type'=>2, 'email'=>''); } function new_webstore_order(){ return array('userid'=>0, 'contname'=>'', 'conttel'=>'', 'contnote'=>'', 'deltype'=>1, 'contaddr'=>'', 'itemlist' => array(), 'user' => new_webstore_user() ); } if(!isset ($_SESSION['webstore']['filter'])){ $_SESSION['webstore']['filter'] = new_webstore_filter(); $_SESSION['webstore']['menu'] = 0; $_SESSION['webstore']['agree'] = 0; $_SESSION['webstore']['order'] = new_webstore_order(); } function is_item_in_list($id){ foreach($_SESSION['webstore']['order']['itemlist'] AS $item) if($item['itemid']==$id)return true; return false; } function get_item_key($id){ foreach($_SESSION['webstore']['order']['itemlist'] AS $key=>$item) if($item['itemid']==$id)return $key; return false; } //*********************** INIT ***************************** function show_pagination($context,$pageno,$numrows,$rows_per_page){ $str = ''; $str .= ''; $lastpage = ceil($numrows/$rows_per_page); if($lastpage<1) $lastpage = 1; if ($pageno == 1) { $str .= ''; } else { $str .= ''; $prevpage = $pageno-1; $str .= ''; } $str .= ''; if ($pageno == $lastpage) { $str .= ''; } else { $nextpage = $pageno+1; $str .= ''; $str .= ''; } $str .= '
Rasta įrašų: '.$numrows.'[ Lapas '.$pageno.' iš '.$lastpage.' ] 
'; return $str; } function get_found_rows(){ $resfr = myquery("SELECT FOUND_ROWS() AS total"); $resarr = mysql_fetch_assoc($resfr); mysql_free_result($resfr); return $resarr['total']; } function show_item_description($item, $filter){ if($item["amount"]==0) $amount = ''; else $amount = $item["amount"]; if($item["sellprice"]==0) $sellprice = ''; else $sellprice = $item["sellprice"]; ?>
')">   ;" title="Detalė nauja." >N ;" title="Detalė originali." >® ;" title="Grąžinimas galimas tik apžiūrėjus mūsų specialistams." >G    
  Gamintojas: Numeris: Kiekis:
  Aprašymas: Kaina:
LBM sandėlio prekių sąrašas
'."\n"; $manhtml .= ' '."\n"; $sql = "SELECT DISTINCT manufact FROM tbl_store WHERE manufact != '' AND publish = 1 ORDER BY manufact ASC"; $result = myquery($sql); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){ if($filter['manufact'] == $row['manufact']) $sel = 'selected'; else $sel = ''; $manhtml .= ' '."\n"; } mysql_free_result($result); $manhtml .= ''."\n"; $grpsel = ''."\n"; $subsel = ''."\n"; } $sql = "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS st.* ,"; $sql .= " (SELECT IFNULL(SUM( CASE "; $sql .= " (SELECT IF(sr.chamount,sr.direction,NULL) FROM tbl_store_evsort sr WHERE sr.id = ev.sort)"; $sql .= " WHEN NULL THEN 0 WHEN 0 THEN -ev.amount WHEN 1 THEN ev.amount END ),0) FROM tbl_store_events ev WHERE ev.itemid = st.id) AS amount "; $sql .= " FROM tbl_store st WHERE publish = 1 "; $rows_per_page = 20; $pageno = $filter['pageno']; $pageno = (int)$pageno; if ($pageno < 1) $pageno = 1; if($listmode==1){ show_list_mode($sql); return; } $limit = ' LIMIT ' .($pageno - 1) * $rows_per_page .',' .$rows_per_page; $sql .= $where." ORDER BY nr DESC ".$limit; $result = myquery($sql); $numrows = get_found_rows(); ?>
PAIEŠKA LBM nr. Grupė Aprašymas, numeris..  
Gamintojas Pogrupis  


   
Užsakymo patvirtinimas
Pristatymas >Pasiimsiu pats >Siūsti siuntą
Siunt. adresas Prekių pristatymo adresas
Vardas Kotaktinio asmens vardas
Telefonas Kotaktinio asmens telefonas
Pastaba

 

Jūs krepšelyje prekių NĖRA.

Prekių krepšelis
" id="AMT" onkeydown="OnKeyInAmount(this,)" >
VISO:   
Tik registruoti vartotojai gali tęsti pirkimą."; }else if(!$_SESSION['webstore']['order']['user']['eact']){ echo "Reikia pabaigti vartotojo aktyvavimą, tada galėsite tęsti pirkimą."; }else echo ' '; ?>
 E-mail Slaptažodis Registruotis Priminti    Vartotojas   Mano duomenys Atsijungti
Šio vartotojo e-mail dar neaktyvuotas. Pasitikrinkite paštą ir užbaikite aktyvaciją.
Neteisingas e-mail arba slaptažodis. Arba jūs esate neregistruotas vartotojas.

1){ $txt = "Vartotojo registracijos klaida:\n"; $txt .="Email : ".$email."\n"; $txt .="Toks email kartojasi [$numrows] kartu.\n"; email_compose_msg("root@lbm.lt","Registracijos klaida", $txt); ?>
Slaptažodžio priminimas
Įrašykite savo e-mail adresą ir paspauskite mygtuką 'PRIMINTI'. Į jūsų pašto dėžutę bus atsiūstas priminimas su jūsų slaptažodžiu.
e-mail  
Sistemos klaida. Apie klaida prenešta sistemos administratoriui.
Jums išsiūstas priminimas su slaptažodžiu. Po kelių minučių pasitikrinkite paštą
Toks email adresas sistemoje neregistruotas.

--PHP-mixed- Content-Type: multipart/alternative; boundary="PHP-alt-" --PHP-alt- Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: 7bit --PHP-alt--- --PHP-mixed---
* E-mail Bus naudojamas kaip prisijungimo vardas
* Slaptažodis Prisijungimo slaptažodis [6 simboliai ir daugiau]
* Slaptažodis Pakartokite slaptažodį
 
* Asmuo >Fizinis >Juridinis
* Vardas onblur="CheckUserForm();">
* Pavardė onblur="CheckUserForm();">
* Pavadinimas onblur="CheckUserForm();">
* Įmonės kodas onblur="CheckUserForm();">
 
  Reg. adresas Gatvė namas[-butas], miestas, pašto indeksas
* Siuntų adresas Adresas kuriuo bus pristatomos siuntos
  Telefonas Laidinis telefonas
  Mobilus Faksas
* Patvirtinimas  

    0)die("*emailerror*Vartotojas su tokiu e-mail adresu jau registruotas!!!"); else die("*nothing*"); } if(isset($_REQUEST['captcha'])){ $valid = $capimg->validate($_REQUEST['captcha']); if(!$valid)die("*caperror*[".$_REQUEST['captcha']."]"); else die("*capok*"); } if(isset($_REQUEST['activate'])){ show_actcomplete_dlg(); } if(isset($_REQUEST['lastform'])){ $order['deltype'] = $_REQUEST['deltype']; if(isset($_REQUEST['contaddr'])) $order['contaddr'] = $_REQUEST['contaddr']; $order['conttel'] = $_REQUEST['conttel']; $order['contname'] = $_REQUEST['contname']; $order['contnote'] = $_REQUEST['contnote']; if($_REQUEST['save']==1){ place_order($order); $_SESSION['webstore']['menu'] = 13; $_SESSION['webstore']['order']['itemlist']= array(); $_SESSION['webstore']['agree'] = 0; } } if(isset($_REQUEST['updateuser'])){ $user['name'] = $_REQUEST['name']; $user['fname'] = $_REQUEST['fname']; $user['lname'] = $_REQUEST['lname']; $user['type'] = $_REQUEST['type']; $user['email'] = $_REQUEST['email']; $user['address'] = $_REQUEST['addr']; $user['address2'] = $_REQUEST['addr2']; $user['tel'] = $_REQUEST['tel']; $user['fax'] = $_REQUEST['fax']; $user['i_code'] = $_REQUEST['icode']; if($_REQUEST['passw']!="") $user['password'] = $_REQUEST['passw']; if($_REQUEST['save']){ webstore_save_user($_SESSION['webstore']['order']); } } if(isset($_REQUEST['login'])){ $query = "SELECT *, (MD5(password)) AS passmd5 "; $query .= ", IF( type = 1, `name` , CONCAT( fname, ' ', lname )) AS contname "; $query .= " FROM tbl_contacts WHERE email = '".$_REQUEST['id']."'"; $result = myquery($query); if($utmp = mysql_fetch_assoc($result)){ mysql_free_result($result); if($utmp['passmd5']==$_REQUEST['pass']){ $_SESSION['webstore']['order']['userid'] = $utmp['id']; $_SESSION['webstore']['order']['user'] = $utmp; $_SESSION['webstore']['order']['contaddr'] = $utmp['address2']; if($utmp['type']==2){// Vartotojas $_SESSION['webstore']['order']['contname'] = $utmp['contname']; $_SESSION['webstore']['order']['conttel'] = $utmp['fax']; }else{ $_SESSION['webstore']['order']['contname'] = ""; $_SESSION['webstore']['order']['conttel'] = ""; } } else $badlogin = 1; }else $badlogin = 1; } } function place_order(&$order){ $sql ="INSERT INTO tbl_weborders (date, time) VALUES (CURDATE(),CURTIME())"; myquery($sql); $insid = mysql_insert_id(); $query = "SELECT COUNT(id) AS nr, CONCAT('WS',DATE_FORMAT(CURDATE(),'%y%m%d')) AS serial FROM tbl_weborders WHERE date = CURDATE()"; $result = myquery($query); $todcnt = mysql_fetch_assoc($result); mysql_free_result($result); $sql = 'UPDATE tbl_weborders SET'; $sql .= " nr = '".$todcnt['serial'].str_pad($todcnt['nr'],2,"0", STR_PAD_LEFT )."'"; $sql .= ", tel= '".mysql_escape_string($order['conttel'])."', deltype= '".$order['deltype']."'"; $sql .= ", name= '".$order['contname']."', addr= '".mysql_escape_string($order['contaddr'])."'"; $sql .= ", note = '".mysql_escape_string($order['contnote'])."', contid = '".$order['userid']."'"; $sql .= " WHERE id = $insid"; $result = myquery($sql); foreach($order['itemlist'] AS $ikey=>$item){ $sql ="INSERT INTO tbl_web_items (ordid, itemid, amount) VALUES ($insid, ".$item['itemid'].", ".$item['amount'].")"; myquery($sql); } //print_r($order); //die(); } function show_order_complete_dlg(){ ?>
Užsakymas priimtas
Jūsų užsakymas priimtas. Mūsų darbuotojai susisieks su jumis ir patikslins apmokėjimo ir pristatymo sąlygas.
Registracijos pabaiga
Jūsu vartotojo registracija baigta. Jums į pašto dėžutę buvo išsiūstas laiškas su registracijos aktyvavimo kodu. Gavę laišką paspauskite jame esančią nuorodą. Tik užbaigus aktyvavimą galėsite tęsti prękių pirkimą.Aktyvacija sėkmingai baigta. Galite pradėti naudotis paslaugomis.

<< Eiti į parduotuvę >>
" onclick="OrderMenu(0);" width="150px">Prekių sąrašas " onclick="OrderMenu(1);" width="150px">Pirkimo sąlygos " onclick="OrderMenu(2);" width="150px">Krepšelis.. {}  

 

 

sibutramine 15mg
© 2013 LBM | Joomla 2.5 Templates by vonfio.de